Tasdik Hizmetleri

 • Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyanname tasdik hizmetleri,
 • KDV iade ve mahsup işlemleri tasdik hizmetleri,
 • Kalkınma Ajansları projeleri tasdik hizmetleri,
 • TÜBİTAK AR-GE projeleri tasdik hizmetleri,
 • ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdik hizmetleri,
 • ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı ile ilgili tasdik hizmetleri,
 • ÖTV üretim tecil-terkin tasdik hizmetleri,
 • ÖTV biyoetanol üretim tasdik hizmetleri,
 • Dernek,tesis vakıf ve kooperatiflerin muafiyet ve istisnalarına ilişkin tasdik hizmetleri
 • Yatırım teşvik indirimi tasdik hizmetleri,
 • Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemlerin tasdik hizmetleri,
 • Enflasyon düzeltmesi ,yeniden değerleme ve değer artış fonları tasdik hizmetleri,
 • İştirak kazançları,
 • Stok değerlemeleri,
 • Özkaynakların sermayeye eklenmesi işlemleri,
 • Sermaye artışının tespiti işlemleri,
 • İflas ertelemesi için özkaynak tespit işlemleri
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarında radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri,
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin tasdik hizmetleri,
 • AB Fonlarınca desteklenen projelerin tasdik hizmetleri,
 • SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri,
 • Gümrük Beyannamesi tasdik hizmetleri,
 • Diğer vergi teşvik, muafiyet ve istisnaların tasdik hizmetleri,
 • İlgili mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
Scroll to Top