İmza Mali Müşavirlik

Güvenilir Muhasebe Hizmeti

Sorunlarınıza  çözüm odaklı yaklaşan, değişen ve gelişen mevzuatlar hakkında siz müşterilerimize sınırsız, sürekli ve güvenilir bilgi sağlayan gerek bireysel gerekse kurumsal olarak sınırsız hizmetin adı.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

zamanında

İşlerimizi söz verdiğimiz sürede ve doğru yapmak için çalışırız!

etkin

Şirketinizin çıkarları için her zaman en etkili çözümleri sunuyoruz.

güvenilir

Şirketinizin verileri güvenilir ellerde. Her ayrıntıya özeniyor, detay kaçırmıyoruz.

Sorunlarınıza Çözüm Bulmaya Hazırız

Muhasebe, tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.

Bir işletme, ister şahıs işletmesi ister şirket olarak kurulsun, kurulduğu anda vergisel yükümlülükleri başlar. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için de beyanname verilmesi gerekmektedir.

Geleneksel işletme faaliyetlerinin katma değer üretmeyen kısımları dış kaynaklara devredilerek, personel giderlerinden tasarruf edilmekte ve boşta kalan kalifiye işgücünden işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Kurmayı düşündüğünüz işletmenizin türünün tespit edilmesi;
Şahıs Şirketi, Limited Şirket, Anonim Şirket, Yabancı Sermayeli Şirket vs. avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilirek size en uygun işletme türü tespit edilerek karar verilir,

Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alarak vergisel sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Scroll to Top