Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler
İşçilik Maliyetleri

2020 YILI – ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ  Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 01/01/2020 – 31/12/2020 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.943,00   SGK …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Kira Geliri (Konut) İstisna Tutarı

Konut Kira Geliri İstisna Tutarları KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI Yıllar İstisna Tutarları 2020 6.600 TL 2019 5.400 TL 2018 4.400 TL 2017 3,900 TL 2016 3.800 TL 2015 3.600 TL 2014 3.300 TL 2013 3.200 TL …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Özel Usulsüzlük Cezaları

Özel Usulsüzlük Cezaları ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2020’den İtibaren) ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKENLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN VERİLMEMESİ, ALINMAMASI, BU BELGELERDE GERÇEK MEBLAĞDAN FARKLI MEBLAĞLARA YER VERİLMESİ, BU …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÖNEMİ TUTARI 01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi 6.730,15 TL 01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi 6.379,86 TL 01.01.2019 – 30.06.2019 Dönemi 6.017,60 TL 01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi 5.434,42 TL 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi 5.001,76 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Reeskont ve Avanslarda İskonto ve Faiz Oranları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Reeskont ve avans işlemleri, Merkez …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Had ve Miktarlar

Had ve Miktarlar   2020 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2019 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2018 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız

Devamı→
Pratik Bilgiler
Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Tarifesi (3) 193 Sayılı Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Ücret Harici Gelirler için …

Devamı→
Pratik Bilgiler
SGK Gecikme Zammı Oranları

SGK Gecikme Zammı Oranları SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık) (1 EKİM 2008’DEN İTİBAREN TÜM SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI İÇİN) Ay/Yıl 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Geçici Vergi Oranları

Geçici Vergi Oranları GEÇİCİ VERGİ ORANLARI Yıllar Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin 2020 % 15 % 22 2019 % 15 % 22 2018 % 15 % 22 2017 % 15 % 20 2016 % 15 % 20 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Fatura Düzenleme Sınırı (Fiş Kesme Sınırı)

Fatura Düzenleme Sınırı (Fiş Kesme Sınırı) FATURA DÜZENLEME SINIRI Yıllar İstisna Tutarları 2020 1.400 TL 2019 1.200 TL 2018 1.000 TL 2017 900 TL 2016 900 TL 2015 880 TL 2014 800 TL 2013 800 TL 2012 770 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Tevkifata Tabi GMSİ Beyan Sınırları

Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI Yıllar İstisna Tutarları 2020 49.000 TL 2019 40.000 TL 2018 34.000 TL 2017 30.000 TL 2016 30.000 TL 2015 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Tevkifata Konu Olmayan GMSİ İlişkin Beyan Sınırları

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMS İRATLARINA İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI Yıllar İstisna Tutarları 2020 2.600 TL 2019 2.200 TL 2018 1.800 TL 2017 1.600 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Oranları EMLAK VERGİSİ ORANLARI   Konut İşyeri Arsa Arazi Normal Yöreler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1 Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2

Devamı→
Pratik Bilgiler
Tüketici Enflasyon Oranları (TÜFE)

Tüketici Enflasyon Oranları (TÜFE) TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) Aylar 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%) Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Ocak 1,98 7,75 1,10 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Demirbaş Sınırı

2020 yılında, değeri 1.400 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.   DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR Yıllar İstisna Tutarları 2020 1400 TL 2019 1.200 TL 2018 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN 1.1.2019’dan itibaren (TL 1.1.2020’den itibaren (TL 1.1.2019’dan itibaren (TL) 1.1.2020’den itibaren (TL) 1. Sermaye Şirketleri 180,00 220,00 98,00 120,00 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları

Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA(Değer Artış Kazançları) İSTİSNA TUTARLARI Yıllar İstisna Tutarları 2020 18.000 TL 2019 14.800 TL 2018 12.000 TL 2017 11.000 TL 2016 11.000 TL 2015 10.600 TL 2014 9.700 TL 2013 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Üretici Enflasyon Oranları (ÜFE)

Üretici Enflasyon Oranları (ÜFE) YURT İÇİ ÜRETİCİ ENFLASYON ORANLARI (2003=100) Aylar 2014(%) 2015(%) 2016(%) 2017(%) 2018(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%) Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Ocak 3.32 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Defter Tutma Hadleri (Bilanço Esasına Göre)

Had ve Miktarlar   2020 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2019 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2018 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız

Devamı→
Pratik Bilgiler
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI Dönemler İstisna Tutarı 01.06.2020 – 30.06.2020 36,52 TL 01.07.2019 – 31.12.2019 34,61 TL 01.01.2019 – 30.06.2019 32,65 TL 01.07.2018 – 31.12.2018 29,49 TL 01.01.2018 – 30.06.2018 27,14 TL 01.07.2017 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Oranları 2020 yılında uygulanacak olan damga vergisi oran ve tutarları 27 Aralık 2019 tarih 30991 (2. Mükerrer) sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 64 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur. Ayrıca, anılan Kanunun 14 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı ve Ulaşım Bedeli

Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı ve Ulaşım Bedeli VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI 01.01.2020’den itibaren 66,85 TL 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi 61,50 TL 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi 61,50 TL 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi 57,50 TL 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi 55,00 TL 01.01.2015 – 31.12.2015 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 882,90 TL 882,90 TL 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 767,52 TL 767,52 TL 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Had ve Miktarlar 2020 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2019 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız   2018 Yılı Had ve Miktarlar İçin Buraya Tıklayınız  

Devamı→
Pratik Bilgiler
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ Yıllar İstisna Tutarları 2020 23,00 TL 2019 19,00 TL 2018 16,00 TL 2017 14,00 TL 2016 13,70 TL 2015 13,00 TL 2014 12,00 TL 2013 12,00 TL 2012 11,70 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Vergi Tarifesi

Vergi Tarifesi (3) 193 Sayılı Kanunun 103. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Ücret Harici Gelirler için Vergi …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü       Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Basit Usul Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarları

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Kazanç İndirimi Tutarları 2020 Yılı: 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 13.000 TL.2019 Yılı: 11.000 TL.2018 Yılı: 9.000 TL 2017 Yılı: 8.000 TL 2016 Yılı: 8.000 TL

Devamı→
Pratik Bilgiler
Bağkur Prim Tutarları

Bağkur Prim Tutarları 2020 BAĞKUR PRİMLERİ HESAPLAMA 2020 Çiftçi Bağkur Primi Eğer geçmiş döneme ilişkin bağkur prim borcunuz yoksa, prim ödemelerinizi düzenli yapıyorsanız yüzde 5 indirim ile ödeyeceğiniz en düşük tarım/çiftçi 2020 bağkur primleri aylık olarak 781,36 TL, geçmiş …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi (AGİ Hesaplama)

Asgari Geçim İndirimi   2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL) Bekâr 220,73 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

2020 YILI – ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 01/01/2020 – 31/12/2020 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)   ASGARİ ÜCRET 2.943,00   SGK …

Devamı→
Pratik Bilgiler
Amortisman Sınırı

EK BİLGİ: Amortisman Oranları İçin Tıklayınız   2020 yılında, değeri 1.400 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.   DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ VE PEŞTEMALLIKLAR Yıllar İstisna Tutarları 2020 …

Devamı→
Pratik Bilgiler
SS ce GSS Kanununa Göre İdari Para Cezaları

SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde) Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule …

Devamı→
Pratik Bilgiler
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine Göre Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları 6331 s. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 4/1-a …

Devamı→
Pratik Bilgiler
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış …

Devamı→
Scroll to Top